Contact

0232 763 410

Program de lucru

Luni-Joi: 08:00-16:00 Vineri: 08:00-13:00

Reclamatii deszapezire

0783.228.931

Monitorizare masini

Monitorizeaza activitatea masinilor de colectare in timp real.

Program de functionare

08:00-16:00 - De luni pana vineri. Sambata si Duminica liber

Instant Chat

Raspundem in timp real la solicitarile dumneavoastra

 

Legislatie salubritate

 


1) Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2) Legea nr. 101/2006, serviciului de salubrizare a localităţilor,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
3) O.G. nr. 21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare.
4) H.G. nr. 349/2005, privind depozitarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
5) O.U.G. nr. 195/2005, privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.
6) H.G. nr. 745/2007, pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
7) Legii nr. 211/2011, privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
8) H.G. nr. 621/2005, privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.
9) H.G. nr. 1470/2004, privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului national de gestionare a deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
10) H.G. nr. 1.061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.
11) H.G. nr.246/2006 privind aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice.
12) Ordinul ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor.
13) Ordinul ANRSC nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor.
14) Ordinul ANRSC nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor.
15) Ordinul ANRSC nr.112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor.
16) Legea nr.178/2013 privind emisiile industriale.
17) H.G. nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
18) H.G. nr.870/2013 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor 2014-2020.
19) Legea nr.53/2003 republicata privind Codul Muncii.
   
Colectare
Depozitare
Eficienta financiara

© Copyright 2017 by Eco Salubritate. Creat si dezvoltat de Ava Design Studio

Loading...
Facebook Messenger for Wordpress